Informace k vývoji na trhu s plynem a jeho vliv na cenu tepla

admin
admin
26.10.2021

Vážení odběratelé.

Současná situace na trhu s plynem, kdy se cena komodity za poslední 4 měsíce několikanásobně zvýšila, je velmi složitá. V minulých letech jsme realizovali mnoho úsporných opatření a investic ke stabilizaci ceny tepelné energie, přesto současný nárůst ceny plynu je tak výrazný, že i přes snahu minimalizovat dopady na zákazníky bude naše společnost nucena pro příští období přistoupit ke zvýšení ceny tepelné energie. Tato skutečnost se již částečně promítne do vyúčtování roku 2021, následně poté v roce 2022. V této době usilovně pracujeme na kalkulacích předběžných cen na rok 2022, o kterých vás budeme co nejdříve informovat.
Vývoj cen zemního plynu, jakožto hlavní nákladové položky při výrobě tepelné energie s podílem až 60%, bude vždy při stanovení ceny nejzásadnější. Proto neustále sledujeme vývoj cen plynu s očekáváním poklesu ceny komodity a uklidnění na trhu již v polovině roku 2022 a především během roku 2023. Důležitý vliv na výslednou cenu bude mít také přístup Vlády ČR, potažmo Evropské komise, které mohou tento cenový šok na trhu energetických komodit kompenzovat s cílem minimalizovat dopady na konečného spotřebitele.

Ing. Roman Macek
ředitel společnosti

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články