Služby

S radostí dodáváme příjemnou teplotu pro život

Pro města, obce, bytové domy a komerční subjekty provozujeme tepelná hospodářství a domovní kotelny. Vlastními pracovníky zajišťujeme neustálou péči o dodávky tepla 365 dní v roce. V rámci doprovodných služeb v případě potřeby rekonstrukce tepelného zdroje jsme schopni financovat investice z vlastních zdrojů a provést dodávky a montáž kotelny formou „na klíč “.

Výroba tepelné energie

Na základě licencí Energetického regulačního úřadu provozujeme celkem 77 tepelných zdrojů na zemní plyn o celkovém výkonu  86,2 MW.

Rozvod tepelné energie

Provozujeme tepelné distribuční sítě v délce 20,5 km prostřednictvím moderního předizolovaného potrubí. Potrubí je vedeno buď v systému dvoutrubním s objektovými předávacími stanicemi, nebo čtyřtrubním s přípravou TV na zdrojích. Nízké tepelné ztráty při distribuci tepla jsou naší prioritou!

Výroba elektrické energie

Vysokoúčinná elektřina z plynových kogeneračních jednotek (KVET), která je využívána jak pro vlastní spotřebu kotelny, tak pro prodej do distribuční sítě elektřiny. Provozovaný instalovaný výkon je 0,6 MW.

Provoz blokových a domovních kotelen

Zajistíme občasnou i vzdálenou obsluhu blokových či domovních kotelen, pravidelný servis a havarijní opravy. Dodávky tepla z blokových i domovních kotelen jsou zatíženy dnes jen 10% sazbou DPH a díky výhodnému centrálnímu nákupu zemního plynu můžeme Vám i šetřit náklady na palivo!

Vyúčtování tepla a vody

Správné vyúčtování spotřeby tepla a vody na jednotlivé odběratele pro Vás zajistíme v souladu s platnou vyhláškou. Pro měření spotřeby používáme moderní přístroje s dálkovým odečtem, které procházejí pravidelnou kalibrací pro dosažení nejlepší přesnosti měření.