Světový den úspory energie

admin
admin
28.02.2023

Hlavní činností společnosti SATEZA a.s. je provoz plynových kotelen a kogeneračních jednotek na Šumpersku a Jesenicku. V roce 2019 zahájila společnost sérii modernizací plynových kotelen v soustavách centrálního zásobování teplem. Důvodem bylo jednak plnění zpřísněných emisních limitů, ale zároveň záměr zvýšení účinnosti při spalování zemního plynu. Správnost tohoto rozhodnutí náročného na investice se ukázalo zejména na konci roku 2021 se vznikem energetické krize spojené s mimořádným zvýšením cen zemního plynu a elektřiny.

Postupnou rekonstrukcí plynových kotelen v Loučné nad Desnou, kde bylo dosaženo výsledné průměrné účinnosti 95,72%, a dále dvou plynových kotelen v Hanušovicích, dosahujeme nyní po instalaci kotlových jednotek HOVAL UltraGas účinnosti v průměru 96,4%. Zvýšení účinnosti bylo doprovázeno i výrazným snížení instalovaného výkonu. Roční úspora zemního plynu na kotelnách v Loučné nad Desnou a v Hanušovicích je více než 110.000 m3 zemního plynu, což představuje ročně 200 tun CO2.

Při výběru kotle bylo velmi důležité, že se jedná o nové kotle umožňující v budoucnu spalování příměsi vodíku v zemním plynu až do 20% jeho obsahu, čímž se může částečně nahradit spalování zemního plynu.

Obdobným způsobem hodlá společnost postupovat i v nadcházejících letech a významně tak zvýšit efektivitu výroby tepla snížením spotřeby zemního plynu a zajistit trvalou udržitelnost a funkčnost centrálního zásobování teplem v provozovaných lokalitách.

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články