Opravné vyúčtování ceny tepelné energie 2021

admin
admin
02.05.2022

Vážení odběratelé,

v souvislosti se situací na trzích s energiemi s koncem roku 2021 nebyl náš dodavatel zemního plynu, společnost LUMIUS, schopen plnit uzavřenou smlouvu. O této skutečnosti jsme neprodleně informovali Energetický regulační úřad (ERÚ). Z následného procesu úspěšně vymáhané vzniklé škody byla touto společností postupně hrazena finanční kompenzace. Tento proces byl ukončen uplynulým měsícem duben. Jelikož se obdržené finanční prostředky vztahují k roku 2021, provede naše společnost nové, tzv. opravné vyúčtování a podílem spotřeby budou jednotlivým smluvním odběratelům přeplatky uhrazeny na bankovní účty.

Pozn.: uvedené se vztahuje pouze na odběratele ze zdrojů CZT, nikoliv ze zdrojů domovních kotelen. U nich byla škoda kompenzována již ve vyúčtování v řádném termínu.

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Světový den úspory energie

Hlavní činností společnosti SATEZA a.s. je provoz plynových kotelen a kogeneračních jednotek na Šumpersku a Jesenicku. V roce 2019 zahájila společnost sérii modernizací plynových kotelen v soustavách centrálního zásobování teplem. Důvodem bylo…

admin 28.02.2023