Opravné vyúčtování ceny tepelné energie 2021

admin
admin
02.05.2022

Vážení odběratelé,

v souvislosti se situací na trzích s energiemi s koncem roku 2021 nebyl náš dodavatel zemního plynu, společnost LUMIUS, schopen plnit uzavřenou smlouvu. O této skutečnosti jsme neprodleně informovali Energetický regulační úřad (ERÚ). Z následného procesu úspěšně vymáhané vzniklé škody byla touto společností postupně hrazena finanční kompenzace. Tento proces byl ukončen uplynulým měsícem duben. Jelikož se obdržené finanční prostředky vztahují k roku 2021, provede naše společnost nové, tzv. opravné vyúčtování a podílem spotřeby budou jednotlivým smluvním odběratelům přeplatky uhrazeny na bankovní účty.

Pozn.: uvedené se vztahuje pouze na odběratele ze zdrojů CZT, nikoliv ze zdrojů domovních kotelen. U nich byla škoda kompenzována již ve vyúčtování v řádném termínu.

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Krátce k ukončené topné sezóně 2020/2021

Je zřejmé, že výrazně chladné jarní měsíce duben a květen, spolu s ostatními zimními měsíci,  zařadí letošní topnou sezónu mezi tři nejchladnější v posledním desetiletí. Na rozdíl od poklesu spotřeb u budov,…

admin 07.06.2021

Město Šumperk si zadalo rozptylovou studii

Město Šumperk si prostřednictvím své dceřiné společnosti Podniky města Šumperka a.s. zadalo v roce 2019 vypracování  rozptylové studie pro ověření výhod centrální dodávky tepla z blokových kotelen oproti rozpadu do domovních zdrojů.

Lucie Rachačová 10.05.2019